російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс

 Систематизувати знання щодо: - основні поняття здоров’язбережувальної педагогіки; умов здоров´язбережувальної організації навчально-виховного процесу в початкових класах; - фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я молодших школярів та чинників, які впливають на його збереження і зміцнення;- педагогічних технологій, які спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

 Систематизувати знання щодо:• основ компетентнісного підходу щодо здійснення навчально-виховного процесу в групі продовженого дня;• сучасного змісту здійснення навчально-виховної діяльності;• сучасних методів та форм роботи в групі продовженого дня;• створення ефективного начально-виховного простору для учнів різновікової групи.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Розвиток професійної компетентності вчителя історії щодо ефективного застосування сучасних наукових досягнень в галузі викладання історії у школі.Завдання модуля. Систематизувати знання щодо сучасних поглядів на методологічні проблеми історичної науки, які обговорюються у європейській та американській науковій спільноті. Сформувати вміння (навички) щодо використання сучасних наукових поглядів на уроках історії.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Інформатизація освіти в Україні – один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 10

Навчальний план дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури відтворює концептуальну основу програми дистанційного навчання як індивідуалізованого процесу удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю без відриву слухачів від виконання ними професійних обов’язків, підвищення рівня якості самостійної роботи, розвитку інформаційної компетентності слухачів на базі широкого застосування у навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних технологій. Вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки вчителів української мови та літератури шляхом поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових й спеціальних знань і вмінь.

Lection number Лекцій (20)
Tasks number Завдань (9)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Вивчаючи модуль "Вимоги до сучасного уроку зарубіжної літератури", Ви ознайомитесь:• із сучасними технологіями, особливостями розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника, психологічним розвитком та формуванням особистості школяра;• із актуальними проблемами методики викладання зарубіжної літератури у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах;• з новими перспективними формами проведення навчальних занять;• із особливостями роботи вчителя з літературнообдарованими дітьми.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 5

Курс орієнтований на вчителів мистецьких дисциплін музичне мистецтво, образотворче мистецтво, художня культура, інтегрований курс «Мистецтво» в рамках очно-дистанційних курсів підвищення кваліфікації вчителів на базі ООІУВ. Опрацювання курсу «Арт-персоніфікований простір сучасного педагога» сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності вчителя мистецьких предметів, усвідомленому та продуктивному застосуванню сучасного мистецько-педагогічного інструментарію в контексті компетентнісно спрямованої освіти.Мета курсу ознайомити педагогів у галузі художньо-педагогічних інновацій, для ефективного їх використання в контексті компетентно - спрямованого освітнього процесу.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (7)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 2

Дистанційний курс «Педагогічні інструменти сучасного учителя мистецтва» розрахований на вчителів шкільних мистецьких предметів (музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, інтегрованого курсу «Мистецтво»). Навчання здійснюється в очно-дистанційному форматі в рамках курсів підвищення кваліфікації в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (4)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Розкрити суть поняття «системний підхід», з’ясувати основні його аспекти, на конкретному матеріалі продемонструвати використання системного підходу до навчання української мови та його ефективність.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)