російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Каталог курсів

Miscellaneous
Алгоритми та їх виконавці 6 клас
Попова Юлія Олександрівна
Шкільний курс

Курс за темою «Алгоритми та виконавці» розроблено згідно «Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи. Інформатики, затвердженою МОН України, наказ від 06.06.2012 р., №66. та охоплює всі складові частини даної теми.Мета курсу враховує специфіку предмета, здатність предмета сприяти різнобічному навчальному, розвивальному і виховному впливу на учнів. При його вивченні учні оволодівають навичками роботи з середовищем виконання Scratch, знайомляться з поняттям алгоритму та основними алгоритмічними структурами, навчаться створювати і реалізувати лінійні алгоритми, розвивають наочне, практичне та логічне мислення, пам'ять, уяву, творчі здібності.Навчальний матеріал підібрано відповідно до вікового рівня учнів. Дидактичний матеріал відповідає принципу взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку.Дистанційний курс містить: рекомендації, теоретичний матеріал, завдання, презентації, питання до самоперевірки, тести для самоконтролю та підсумковий тест до всього курсу, 2 практичні роботи, що забезпечує формування вмінь, навичок та практичне засвоєння матеріалу.

Lection number Лекцій (8)
Tasks number Завдань (3)