російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Каталог курсів

Miscellaneous
Географія материків та океанів
Бондаренко Людмила Анатоліївна
Шкільний курс
Частин: 1

знайомство з материками та океанами світу більш детально: тектонічною будовою та геологічним віком, рельєфом та корисними копалинами, природою, кліматом та рельєфом,а також народом.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Мета:навчальна: пригадати прийоми навчальної діяльності; з’ясувати особливості нового курсу, предмет його вивчення; сформувати уявлення про систему географічних наук, що вивчають окремі регіони Землі; повторити знання про розподіл земної поверхні на материки, океани, частини світу; ознайомити з джерелами географічних знань регіональної географії; удосконалювати навички роботи з джерелами географічних знань;розвивальна: сприяти розумінню значення для людини географічних знань про материки та океани; розвивати допитливість, уміння аналізувати й систематизувати, робити висновки і узагальнення;виховна: виховувати повагу до людських знань, відповідальність за майбутнє Землі.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Мета:навчальна: повторити поняття «карта», удосконалити знання про особливості різних видів картографічних джерел знань та використовуваних при цьому методів; навчити визначати вид карти за різними ознаками; формувати вміння та навички найпростіших географічних досліджень за картами;розвивальна: розвивати допитливість та спостережливість, уміння аналізувати й систематизувати картографічну інформацію, робити висновки й узагальнення, уміння працювати у групі; показати значущість картографічного методу вивчення курсу;виховна: виховувати акуратність, послідовність у діях, організованість, відповідальність, толерантність.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)