російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Каталог курсів

InformationTechnology
Безкоштовний

курс для учнів 9 класу, що перший рік вивчають інформатику.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

InformationTechnology
Апаратне забезпечення інформаційних систем
Харківець Вікторія Вікторівна
Безкоштовний

Історія розвитку обчислювальної техніки. Архітектура персонального комп’ютера.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Інформація. Інформаційні процеси та системи.
Харківець Вікторія Вікторівна
Безкоштовний

Курс передбачає вивчення наступних тем: 1. Інформація та її властивості. 2. Інформаційні системи та інформаційні технології.3. Історія розвитку обчислювальної техніки.4. Характеристика основних вузлів комп'ютера.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Текстовий процесор MS Word
Харківець Вікторія Вікторівна
Безкоштовний

Курс ключає тестові завдання для перевірки знань учнів з теми "Текстовий процесор MS Word"

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Електронні таблиці. Табличний процесор.
Харківець Вікторія Вікторівна
Безкоштовний

Курс складено згідно програми з інформатики для 11 класу, рівень стандарту.

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (4)

 

BiologicalSciences
Птахи
Тука Ольга Миколаївна
Безкоштовний

В цьому курсы буде докладний опис будови і всіх процессів пов'язанних з птахами.

Lection number Лекцій (1)

 

Humanities
Безкоштовний
Частин: 2

Курс розраховано на учнів 5-х класів. Складений за програмою "Художньо-естетичний цикл. Програми для загально-освітніх навчальних закладів". Затверджено Міністерством освіти і науки України. Київ,Ірпінь,2005.

Lection number Лекцій (6)

 

Humanities
Прислівник
Афанасьєва Оксана Віталіївна
Безкоштовний

Курс складено за програмою "Українська мова 5-12 класи".-Київ: "Шкільний світ"-2005.Курс розраховано на учнів 7-го класу.

Lection number Лекцій (1)

 

Business
Безкоштовний

Розкриваються поняття цілих та дробових раціональних виразів,їх області допустимих значень. Формуються навички додавання та віднімання дробів з однаковими та різними знаменниками. Надані тренувальні вправи по поточним темам, завдання підвищеного рівня складності. Вказані орієнтовні завдання для підготовки до контрольної роботи по цій темі.

Lection number Лекцій (11)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Поезія в 20-х роках ХХ століття
Закліківська Тамара Павлівна
Безкоштовний
Частин: 9

Дистанційний курс «Поезія 20-х років ХХ століття», розроблений учителем української мови та літератури Харківської гімназії №163 Закліківською Тамарою Павлівною і розрахований на учнів 11-х класів. Курс має логічну структуру та складається із 8 занять, що чітко розроблені за Програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх закладів філологічного напряму (профіль української філології), профільного рівня, за загальною редакцією Р.В. Мовчана. Добір матеріалу висвітлює всю багатогранність літературного процесу початку ХХ століття, розкриває розмаїття стильових течій і літературних угрупувань. Починається курс із методичних рекомендацій щодо роботи з дистанційним курсом та списку посилань на інтернет-ресурси, які допоможуть учням усвідомити дану тему. Кожне заняття має чітку структуру: тему, цілі, словник термінів, теоретичний матеріал, практичні завдання, комп’ютерні презентації, тести, алгоритм для роботи над курсом, список поетичних творів, які учням необхідно опрацювати. Отже, учні мають можливість не тільки опанувати новий матеріал, а й наочно побачити окремі фрагменти курсу, поглибити знання через додаткове використання інтернет – ресурсів і здійснити самоконтроль після кожного заняття шляхом виконання тестових завдань та самостійно визначити рівень власних досягнень. Даний курс забезпечує не тільки накопичення нових знань, а й сприяє формуванню інтелектуального, морально-естетичного розвитку особистості, виховує на високих гуманістичних ідеалах національно свідомих громадян нашої Батьківщини. Дистанційний курс заслуговує на позитивну оцінку та може бути запроваджений у системі роботи з елементами дистанційного навчання та організації навчання з учнями, які бажають поглибити знання з української літератури

Lection number Лекцій (31)