російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Математика 6 клас


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс розроблений вчителями школи № 52 м. Харкова Іменновою Ольгою Іванівною та Годун Тетяною Володимирівною

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (9)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Подільність чисел


Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10. Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники. Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа. Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (9)Частина 2. Тема 2. Звичайні дроби


Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. Додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами. Розв’язування текстових задач.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Тема 3. Відношення і пропорції


Відношення. Основна властивість відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції. Випадкова подія. Імовірність випадкової події. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Задачі економічного змісту. Пряма пропорційна залежність. Задачі на пропорційний поділ. Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Стовпчасті та кругові діаграми.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Тема 4. Раціональні числа та дії над ними


Додатні та від’ємні числа. Число 0. Координатна пряма. Протилежні числа. Модуль числа. Цілі числа. Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел. Додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел. Властивості додавання і множення раціональних чисел. Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення. Рівняння. Основні властивості рівняння. Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова. Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 5. Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу


Повторення і систематизація

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)