російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Очно-дистанційні курси підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов (2020)


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Актуальність курсу визначається:


– сучасними тенденціями розвитку суспільства (глобалізація, інтеграція, інформатизація, формування нового бачення громадянина)

– тенденціями євроінтеграційного розвитку освіти на сучасному етапі;

– сучасними тенденціями оновлення системи освіти України: «… різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. …»;

– концептуальними засадами сучасної шкільної мовної освіти;

– інноваційними процесами в теорії і практиці викладання шкільного курсу «Іноземна мова».

Мета курсу:

формування професійних компетенцій для здійснення подальшого особистісного, професійного розвитку, впровадження інноваційних методів викладання та навчання у контексті сучасних вимог в освіті щодо розвитку ключових компетентностей особистості та нових ролей педагогів.

Навчальна стратегія курсу

Реалізація завдань для досягнення результатів модуля здійснюється в очному та дистанційному форматі шляхом:

– розгляду навчального матеріалу на лекціях-презентаціях та інтерактивних лекціях;

– самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для модуля комплексу навчально-методичних матеріалів;

– виконання практичних та самостійних завдань, спрямованих на набуття слухачами вмінь і навичок на практиці застосовувати теоретичні знання;

– участі слухачів у вебінарах;

– проведення поточного самооцінювання (після вивчення кожної теми модуля), а також підсумкового контрольного тестування до модуля.Лекція Лекцій (20)
Завдання Завдань (1)Склад курсу

Частина 1. Календар


Переглянути розклад занять

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Вхідне діагностування


Вхідне діагностування для слухачів курсів підвищення кваліфікації

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Професійний модуль


Лекція 1. "Психологічні аспекти педагогічної конфліктології" (викладач Лєскова Ангеліна Анатоліївна).

Лекція 2. "Прийоми «активного слухання» та «Я-висловлювання»" (викладач Лєскова Ангеліна Анатоліївна).

Лекція 3. "Інклюзивне навчання організація, підходи та допоміжнітехнології навчання з різними категоріями учнів з ООП" (викладач Колесніченко Юрій Леонтійович)Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Фаховий модуль


Тематичний блок 1. "Професійні компетенції вчителів як запорука ефективного розвитку компетенцій XXI століття учнів" (викладач Береснєва Наталія Володимирівна).Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)Частина 5. ІКТ модуль


викладач Хоменко Лілія Вікторівна

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)Частина 6. Фаховий модуль


Тематичний блок 2. "Проектування сучасного уроку з іноземної мови" (викладач Юрченко Тетяна Валеріївна).
Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)Частина 7. Фаховий модуль


Тематичний блок 3. "Система контролю та оцінювання рівня сформованості в учнів іншомовної комунікативної та загально-навчальної компетенцій" (викладач Береснєва Наталія Володимирівна, викладач Юрченко Тетяна Валеріївна).Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)Частина 8. Нормативно-правовий модуль


Лекція "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників" (викладач Фурсенко Л.І.)

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)Частина 9. Модульний контроль


Підсумковий тест за матеріалами 6 модулів.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)