російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

ТЕХНОЛОГІЇ 10 клас


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Базовий модуль “Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини” сприяє оволодінню провідних засад проектно-технологічної діяльності з елементами пошукової діяльності, розвитоку творчого та критичного мислення, формуванню вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й застосовувати їх на практиці для досягнення поставлених завдань, що є основою виробничої діяльності людини.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Вступ


розширюємо і поглиблємо знання про проектну технологію, як інструмент для розв’язання виробничих і життєвих проблем

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Проектна технологія як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини


передбачає поглиблення, розширення, систематизацію знань про основи проектної технології в умовах сучасного виробництва та життєдіяльності людини

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності


вдосконалюємо уміння шукати необхідну інформацію, застосовуючи різні джерела інформації та пошукові системи Інтернету

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності


оволодіваємо системою знань про дизайн, технології створення дизайн-проекту, вміннями розробляти проектно-технологічну документацію, використовуючи ту інформацію, яку знайшли і яка відповідає темі проекту

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 5. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини


спрямований на вивчення старшокласниками глобальних проблем людства, техногенний вплив людини та провідні природоохоронні технології

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 6. Економічний аналіз проекту


передбачає проведення економічного та маркетингового обґрунтування проекту

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 7. Проектування професійного успіху


виконують життєво значимий для випускників школи творчий проект “Моя професійна кар’єра”

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)