російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Інформатика 9 клас


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.



Курс розрахований на вивчення інформатики у 9 класі (перший рік навчання)

Лекція Лекцій (16)
Завдання Завдань (18)



Склад курсу

Частина 1. Інформація


Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації. Поняття про інформаційні системи та технології.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)



Частина 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем


Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та основні характеристики процесорів. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (3)



Частина 3. Системне програмне забезпечення


Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Поняття файлової системи. Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (6)



Частина 4. Службове програмне забезпечення


Поняття комп’ютерного вірусу. Стискання, архівування та розархівування даних. Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (3)



Частина 5. Комп’ютерні мережі


Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті .

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)



Частина 6. Основи роботи з текстовою інформацією


Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)



Частина 7. Комп’ютерна графіка


Засоби перегляду й перетворення графічної інформації. Основи растрової графіки. Основи векторної графіки.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (3)