російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Додавання та віднімання раціональних чисел


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 1

Ти вже знайомий з додатніми та від'ємними числами, тому тобі цікаво, які дії можливо виконувати з цими числами. Їх можно додавати та віднімати, але як це робити?Цей курс допоможе тобі знайти відповіді на ці запитання. Ти ознайомишся з правилами додавання та віднімання раціональних числе, дізнаєшся як правильно виконувати запис чисел, матимеш змогу навчитися виконувати додавання та віднімання раціональних чисел.
І головне. пам'ятай, вір в себе та свої можливості. І лише тоді ти досягнеш мети.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (3)Склад курсу

Частина 1. Додавання від'ємних чисел

Вартість (грн.):  Безкоштовний

"Числа з однаковими знаками люблять один одного"
Успішне вивчення розділу дозволяє:
- ознаймитися з правилом додавання від'ємних чисел;
- мати уявлення про те, що сумма від'ємних чисел є числом від'ємним;
- застосовувати правило додавання від'ємних чисел при обчислюванні;
- сформувати вміння розв'язувати задачі на додавання від'ємних чисел

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Додавання від'ємних чисел ( звичайні дроби)

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Успішне вивчення розділу дозволяє:- ознаймитися з правилом додавання від'ємних чисел; - мати уявлення про те, що сумма від'ємних чисел є числом від'ємним;- застосовувати правило додавання від'ємних чисел при обчислюванні; - сформувати вміння розв'язувати задачі на додавання від'ємних чисел

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Додавання чисел з різними знаками

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Успішне вивчення розділу дозволяє:- ознаймитися з правилом додавання чисел з різними знаками; - мати уявлення про те, що сумма чисел з різними знаками може бути як від'ємним, так і додатнім числом;- навчитися застосовувати правило додавання чисел з різними знакми при обчислюванні; - застосовувати набуті знання при розв'язуванні задач на додавання чисел з різними знаками

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Додавання чисел з різними знаками ( звичайні дроби)

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Успішне вивчення розділу дозволяє:- згадати правла віднімання звичайних дробів з різними знаменниками;- вдосконалити вміння додавати числа з різними знаками; - застосовувати набуті знання при знаходження значення числового вирузу, який містить звичайні дроби; - систематизувати вміння розв'язувати рівнянння з використання правила додавання чисел з різними

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)