російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Інформатика 5 клас


Классы: 
5а, 5б, 5в
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Програма курсу "Інформатика" 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Мета навчання курсу "Інформатика" є формування предметної ІКТ-компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Лекція Лекцій (32)
Завдання Завдань (1)Склад курсу

Частина 1. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 години)


Учень описує: взаємозв'язки між поняттями інформація, повідомлення, дані; способи подання повідомлень: текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбінований; призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для роботи з даними (комп'ютер, телефон, диктофон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, кінокамера, ігрові приставки, навігатор та ін.); основні інформаційні процеси для їх реалізації. Наводить приклади: повідомлень, поданих різними способами; інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і в світі. Розрізняє: способи подання повідомлень; інформаційні процеси, що відбуваються під час навчальної діяльності, у повсякденному житті та при роботі з різними пристроями.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Основи робти з комп'ютером (10 годин)


Учень має уявлення: про об'єкти та їх властивості; значення властивостей; класіфікацію об'єктів. Описує поняття: програма; файл; каталог (папка). Пояснює призначення: персонального комп'ютера; основних складових комп'ютера; меню. Наводить приклади: об'єктів, властивостей об'єктів, значень; пристроїв введення, виведення, зберігання даних; сучасних персональних комп'ютерів; різних видів меню. Називає: основні об'єкти вікна (рядок заголовка, кнопки управління, робоча область); основні операції, які можна виконати над вікнами. Знає та дотримується: правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп'ютерному класі. Знає: призначення основних клавіш клавіатури комп'ютера. Вміє: класифікувати об'єкти за однією з властивостей; вмикати комп'ютер і корисно завершувати роботу з ним; запускати програму на виконання та коректно завершувати роботу з нею; змінювати розмір вікон та їх положення на екрані; згортати, розгортати і закривати вікна; відкривати потрібну папку, переглядати списки імен файлів і папок, закривати папку; виконувати операції над об'єктами з використанням миші: вибирати, перетягувати; виконувати операції над об'єктами з використанням меню, зокрема контекстного; вводити текст з використанням символів кирилиці та латиниці, чисел, розділових знаків у середовищі клавіатурного тренажеру.

Лекція Лекцій (10)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Графічний редактор (9 годин)


Учень пояснює призначення: графічного редактора; буфера обміну. Описує: послідовність дій для ставорення графічного зображення в середовищі визначеного графічного редактора; складові середовища растрового графічного редактора (рабоче поле, інструменти роботи з графічними об'єктами, інструменти роботи з зображеннями); призначення й спосіб використання основних інструментів для створення графічних об'єктів в середовищі графічного редактора; алгоритм виділення на зображеннях засобами графічного редактора частин різних типів. Уміє: створювати, відкривати, змінювати й зберігати зображення в середовищі графічного редактора; обирати колір малювання та колір фону на палітрі кольорів; виділяти частини зображень за допомогою інструментів різних типів; переміщювати, копіювати, обертати, зафарбовувати й вилучати виділені частини зображення; створювати текстові написи та добиратьи шрифт, накреслення, колір, розмір тексту; переключати мовні режими роботи клавіатури. Використовує: інструменти середовища графічного редактора для створення та зміни зображень за власним задумом; інструменти для малювання прямих і кривих ліній; інструменти для малювання геометричних фігур; інструменти для заливання частин зображення; інструменти для створення текстових написів; буфір обміну.

Лекція Лекцій (9)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Редактор презентацій (9 годин)


Учень пояснює призначення: комп'ютерних презентацій; редактора презентацій; фотоальбому; шаблону презентації. Описує: складові середовища редактора презентацій (робоче поле, інструменти роботи з об'єктами слайду, інструменти роботи зі слайдами, інструменти роботи з презентацією); основні складові комп'ютерної презентації; послідовність дій щодо створення презентації; послідовність дій щодо створення презентацій засобами редактора презентацій; послідовність дій роботи з редактором комп'ютерних презентацій. Наводить приклади: об'єктів слайда; використання презентацій у процесі навчання. Розрізняє: текстові та графічні об'єкти слайду презентації; режими роботи в середовищі редактора презентацій; створювати та зберігати фотоальбом і презентації на основі шаблону; розробляти план створення презентації; здійснювати прегляд презентації та впорядкування слайдів; виділяти слайди та використовувати над ними прості операції: відкривати контестне меню, переміщювати, вилучати; виділяти об'єкти слайду та використовувати над ними прості операції: відкривати контекстне меню, перміщювати, змінювати значення властивостей, вилучати; вводити тест і редагувати його; форматувати текстові об'єкти на слайдах: зміна шрифту, розміру, кольору, накреслення, вирівнювати; вставляти зображення до слайду презентації; форматувати графічні об'єкти на слайдах: зміна розміру, перефарбування; відкривати файл, що містить презентацію; демонструвати презентацію з усним супроводом слухачам.

Лекція Лекцій (9)
Завдання Завдань (0)