російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Каталог курсів

Miscellaneous
Focus on Britain for Teenagers
Слабун Наталія Іванівна
Шкільний курс

Elementary to Intermediate Курс для ознакомления подростков с жизнью и культурой стран, язык которих изучается. Формат курса дает возможность на низком уровне владения языком изучить полезную информацию и живой английский язык в интересной форме. Курс включает такие темы, как, школа, дом, Лондон, животные, праздники, музыка и т.д. Упражнения и словарь к каждому разделу, а так же тесты, помогут лучше усвоить материал. Сравнение аспектов жизни и культуры Британии и Украины делают изучаемый материал более интересным и доступным. Курс подходит как для самостоятельной работы, так и в качестве дополнительного материала к школьному курсу (страноведческие уроки или уроки домашнего чтения).

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
THE PAST INDEFINITE TENSE
Миргород Наталія Володимирівна
Шкільний курс

Цей курс містить граматичний метеріал щодо правил використання минулого неозначеного часу та форм правильних дієслів (Regular Verbs)(стверджувальних,питальних та заперечних форм),практичні та перевірочні завдання.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Курс по темі "Моє рідне місто"
Неплюєва Ольга Вікторівна
Шкільний курс

Це є розробка уроків по темі "Моє рідне місто" предназначений для першого року нвчання. Містить слова по темі, граматичні правила, тести для самоконтролю, вправи для опрацювання.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Renaissance in British Literature
Волкова Ольга Євгенівна
Шкільний курс
Частин: 1

The course acquaints you with the historical background of this the main philosophic and artistic features of Renaissance literature and with lives and works of famous writers of that period

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (3)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

У курсі розповідається про небесні світила й небесну сфера, сузір’я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. визначення ча-су. Типи календарів. Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

У курсі розповідається про астрономію як фундаментальну наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому, історію розвитку астрономії, галузі астрономії, зв’язок астрономії з іншими науками, значення астрономії для формування світогляду людини

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Курс містить інформацію, презентації та відео фрагменти про: випромінювання небесних світил,методи астрономічних спостережень;принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа; приймачі випромінювання; застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій; сучасні наземні й космічні телескопи; астрономічні обсерваторії.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми. Електроємність. Конденсатори та їхнє використання в техніці. Енергія електричного поля. Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі елек­тричного струму.Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота та потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання. Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Вимірювання та вимірювальні прилади. Одиниці вимірювання фізичних величин. Світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила – міра взаємодії. Енергія

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)