російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Каталог курсів

Miscellaneous
Water
Тарасенко Олена Іванівна
Шкільний курс
Частин: 1

Курс Water предлагает дополнительный материал по теме для учащихся 8 классов (Challenges 4, Module 5), расширяет лексический запас и кругозор, предоставляет полезную информацию для создания собственных проектов. Курс включает определения, словарь, упражнения к таким разделам как: Water in our Life, Water Pollution, Acid Rain, Water Idioms.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Даний дистанційний курс із розділу «Орфографія» для учнів 5 класів містить у собі 8 занять із тем:•«Вживання апострофа»;•«Асиміляція приголосних»;•«Спрощення в групах приголосних»;•«Подовження м’яких приголосних. Подвоєння букв внаслідок збігу»;•«Правопис префіксів пре-, при-, прі-» ;• «М’який знак»;•«Правопис префіксів роз-, без-, воз-, через-, з-, с- » ;•«Подвоєння букв в іншомовних словах».Кожне із запропонованих занять включає необхідний теоретичний матеріал для вивчення теми, практичні завдання щодо реалізації набутих теоретичних знань, графічні матеріали, контрольні тести (12 запитань різного формату).Запропонований курс у доступній формі допоможе краще засвоїти окремі орфографічні правила.

Lection number Лекцій (8)
Tasks number Завдань (0)