російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!
Домашні завдання з української мови на 30-31 січня 2014 року / Відмінювання числівників (цілі числа)

Відмінювання числівників (цілі числа)

З’ясувати особливості відмінювання кількісних числівників; сприяти виробленню уміння правильно відмінювати числівники; виховувати в учнів уважність, старанність.

1. Числівники виділяються серед інших частин мови особливостями походження та формування, тому в системі їх відмінювання є кілька типів.
В і д м і н ю в а н н я  т а  н а п и с а н н я  к і л ь к і с н и х  ч и с л і в н и к і в
Числівник один в однині має форми всіх трьох родів: чоловічого, жіночого, середнього. Крім того, він має дві форми числа: однину (один, одна, одно) і множину (одні). Числівник один змінюється за відмінками й узгоджується з іменником, як і прикметник, у роді, числі й відмінку.
2. З а в д а н н я: розглянути за підручником таблицю відмінювання числівника один і дати відповіді на запитання. § 36, с. 123.
3.Практична робота. Вправа 331 (письмово).
4. Робота з таблицею. Вправа 332 (усно).
На відміну від російської мови, у числівнику чотири в орудному відмінку немає м’якого знака — чотирма.
5. Тренувальна вправа. Письмово провідмінювати словосполучення. Дві учениці, три дні, чотири роки.
6. Робота з таблицею. Вправа 334 (усно).
Числівники від 5 до 20 і числівник 30 при відмінюванні мають паралельні форми.
7. Практична робота.
З а в д а н н я  І: переписати словосполучення, замінюючи цифри відповідними числівниками.
(6) хлоп’ят, (7) дівчаткам, у (8) автомобілях, (9) книгами, протягом (10) днів, (16) учнями, (18) однокласникам, (30) зошитами.
З а в д а н н я  ІІ: переписати загадки, ставлячи числівники в потрібній формі. Визначити відмінки числівників. Загадки відгадати.
Під (один) ковпаком сімсот козаків. Хто вранці ходить на (чотири) ногах, вдень на (дві), а ввечері на (три)? Загородив дід хлівець для (п’ять) овець. Що за птах, що на (вісім) ногах? Сиділа старуха в (дев’ять) кожухах, хто побаче, той заплаче. Летів птах на (дванадцять) ногах та одне яйце зніс. (Нар. творч.)
В і д г а д к и: мак, людина, рукавиця, павук, цибуля, рік.
8. Самостійна робота
З а в д а н н я: провідмінювати числівники. Вісім, дванадцять, шість, сімнадцять.
9. Домашнє завданн я
Підручник, § 36, вправи 333, 337 (письмово).