російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Домашні завдання з української мови на 30-31 січня 2014 рокуДомашні завдання на 30-31 січня 2014 року для учнів 6-Б, 8-А і 8-Б класів (учитель Сидоренко О.П.)

Лекція Лекцій (5)


Лекція Відмінювання кількісних числівників (цілі числа).
З’ясувати особливості відмінювання кількісних числівників від 50 до 80, від 200 до 900, 40, 90, 100, складених числівників; сприяти виробленню в учнів уміння правильно відмінювати дані числівники; виховувати уважність, старанність.

Лекція Відмінювання числівників (цілі числа)
З’ясувати особливості відмінювання кількісних числівників; сприяти виробленню уміння правильно відмінювати числівники; виховувати в учнів уважність, старанність.

Лекція ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ
Поглибити знання учнів про однорідні й неоднорідні означення, формувати вміння розрізняти їх у реченнях, правильно розставляти розділові знаки в реченнях з однорідними означеннями; розвивати усне й писемне мовлення.

Лекція ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (ЗІ СПОЛУЧНИКОВИМ, БЕЗСПО¬ЛУЧНИКОВИМ І ЗМІШАНИМ ЗВ'ЯЗКОМ). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДА¬МИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ.
Поглибити знання учнів про однорідні члени речення, дати поняття про речення з кількома рядами однорідних членів, виробляти вміння і навички знаходити їх у реченнях, правильно інтонувати та ставити розділові знаки при однорідних членах; розвивати комунікативні навички, увагу, пам'ять, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Лекція УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. ДВОКРАПКА І ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СЛОВАХ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ
Поглибити знання учнів про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнюючі слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання розділових знаків при узагальнюючих словах, сформувати вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними членами за допомогою пунктуаційних правил; розвивати увагу, логічне мислення