російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!
Домашні завдання з української мови на 30-31 січня 2014 року / УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. ДВОКРАПКА І ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СЛОВАХ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. ДВОКРАПКА І ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СЛОВАХ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Поглибити знання учнів про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнюючі слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання розділових знаків при узагальнюючих словах, сформувати вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними членами за допомогою пунктуаційних правил; розвивати увагу, логічне мислення

1. Завдання учням.

Запишіть речення. Визначте однорідні та неоднорідні означення. Якими частинами мови вони є?

Ліс стояв тихий, спокійний, зажурений. Небо було глибоке, бездонне, залите густою темінню, усипане міріадами рухливих мерехтливих зірок. (Ю. Збанацький) Є в мене шматок справжнього блокадного хліба. (О. Кравець) На греблі знов у два рядки видивляються в воді старі, товсті, дуплинасті верби. (І. Нечуй-Левицький) Під осінніми високими зорями затихають оселі. (М. Стельмах)

2. Завдання учням.

Доповніть подані речення однорідними членами таким чином, щоб вони розкривали зміст виділених слів. Запишіть. Якими членами речення виступають виділені слова і дібрані до них однорідні члени? Який між ними зв’язок?

Увечері до хати посходилась уся сім’я: … Земля України, небо і люди — … Пам’ятками історії й культури уславлені українські міста, як-от: …, …, … Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь: …

3. Опрацювання теоретичного матеріалу підручника

4. Виконання вправ і завдань підручника

5. Лінгвістичне дослідження.

Прочитайте виразно вірш Б. Тена. Поміркуйте, чому автор дав таку назву поезії. Яка основна думка вірша? Знайдіть речення з однорідними членами і узагальнюючими словами. Поясніть розділові знаки.

Ніщо не мертве в вирі світовому …

Ніщо не мертве ввирі світовому:

Ні курява планет, ні сталагміт,

Ні мумії прадавніх пірамід,

Ні літери спліснявілого тому.

У камені, у розпаді клітин,

У сяйві дальніх зір і мрій змаганні,

В кипінні крові й прорості зернин —

Усюди в животворному диханні

Єства єдиного пульсує плин.

І де в нім місце тліну і нірвані?

6. Тренувальні вправи.

Запишіть речення, поясніть уживання розділових знаків. У першому реченні підкресліть усі члени речення.

Лози, кручі, ліс — все блищить і сяє на сонці. (О. Довженко) Ми садили ліс у полі: і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. (М. Стельмах) Всюди: і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги до заводу — росли молоді осокори, клени й каштани. (В. Собко)

7. Домашнє завдання

За опорними схемами складіть і запишіть речення.

1) О, О і О, О і О, О й О.

2) І О, і О, і О, і О – УС.

3) УС: О, О, О – УС.