російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!
Домашні завдання з української мови на 30-31 січня 2014 року / ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

Поглибити знання учнів про однорідні й неоднорідні означення, формувати вміння розрізняти їх у реченнях, правильно розставляти розділові знаки в реченнях з однорідними означеннями; розвивати усне й писемне мовлення.

1. Робота в зошитах.

— Перепишіть, знайдіть однорідні члени речення. Поставте до них запитання і скажіть, якими членами речення вони є. Поясніть поста­новку розділових знаків. Розкрийте дужки.

(Чи)мало років прожив Тарас у Петербурзі. Це місто він любив і (не)навидів. Любив за те, що в ньому він зростав, мужнів, став віль­ним, мав друзів і однодумців. Любив Неву і блакитні далі за рікою, ши­рокі вулиці, красиві будинки, парки, гаї... (Не)навидів царя, панів, не­роб, трутнів на живому тілі трударів.           (За Д. Красицьким)

2.   Творча робота.

—     Складіть три—чотири речення з однорідними членами про жит­тя і творчість Т. Г. Шевченка.

(Учням високого рівня скласти твір-мініатюру.)

3.   Тестове завдання.

—     Укажіть речення, в якому однорідні члени з'єднуються одне з од­ним змішаним зв'язком.

1)   Човен здригався і піднімався догори то носом, то кормою. (М. Трублаїні)

2)   І роси, і трави, і птиці з зорею вітають мене. (В. Сосюра)

3) Руки старого лісоруба вузлуваті, жилаві і могутні. (Олесь Гончар)

4. Проблемне завдання.

—     Порівняйте речення і з'ясуйте, чому в одному випадку між означеннями ставиться кома, а в іншому — ні.

Всіх опанував бадьорий, збуджений настрій! (Олесь Гончар) Під осінніми високими зорями затихають оселі. (М. Стельмах)

5..   Робота з підручником.

(Прочитати теоретичний матеріал підручника)

6.   Пояснювальний диктант.

Повільний, журливий спів далеко лунав над імлистими луками. (Олесь Гончар) Густі кучеряві верби переплелися з гіллям розлогих осокорів. (М.Коцюбинський) Мама дала Катрусі квітки сині, білі, зелені, червоні. (В. Стефаник) Чорна, непроглядна темрява стояла навкруги. З другої хати доносилася сумна, журлива пісня. (П. Мирний) В моєму серці розвіялось важке, тривожне чуття. (І. Франко) Сонце сміялося серед чистого, безхмарного неба. (І. Франко) Густий сивий туман наліг на землю. (М. Коцюбинський) Займався пишний серпневий ранок. (П. Мирний)

7.   Творче завдання.

—     Доповніть речення однорідними або неоднорідними означення­ми. З'ясуйте стилістичну роль цих означень.

Сучасні лайнери — зручний засіб пересування.

Збудована телефонна станція.

Трава блищала росою.

Завтра буде погода.

Навкруги розляглися         луки.

На небо зійшов місяць.

8.   Самостійна робота (Вправа 259)

—     Прочитайте текст. Випишіть речення з однорідними та неод­норідними означеннями. Поясніть уживання розділових знаків.

Сині вечорові сутінки огортають і Дніпро, і кручі... Затихає поволі місто, спалахує вогнями ліхтарів.

Від ріки доноситься віддалений рокіт моторок, сплески весел... Промчав через міст блискучим метеором розгонистий поїзд метро. А тут, серед зелених бескеть дніпровських схилів, заливаються, щебе­чуть невгамовні солов'ї.

Кленові, бузкові і калинові гущавини аж розлягаються від того співу. Здається, з усієї України злетілися сюди солов'ї, щоб своїм ще­бетом розбудити тих, хто любив їх слухати ще з дитинства, і в роки юності, і в хвилини перепочинку поміж боями...

Є щось загадкове і незбагненне в солов'їному співі, коли все спить в примарності ночі, а з місячних гаїв до неба летить солодке, млосне та якесь благальне тьохкання, що стверджує одвічність буття.               (І. Цюпа)

9.   Переклад українською мовою.

—     Перекладіть текст українською мовою. Запишіть, розставляю­чи розділові знаки.

Солнце село. Запад пылал целым пожаром ярко-пурпурных и огненно-золотых красок; немного выше эти горячие тона переходили в дымно-красные желтые и оранжевые оттенки и только извилистые края облаков отливали расплавленным серебром, еще выше смугло-розовое небо незаметно переходило в нежный зеленоватый почти бирюзовый цвет. (Я.Куприн)

10.   Гра «Хто швидше».

—     Складіть речення з поданими групами прикметників.

Радісна бентежна (пора). Перший шкільний (день). Тихе блакитне (небо). Нестримний, рвучкий (вітер). Бадьорий, збуджений, піднесений (настрій). Чиста, свіжа, солодка (вода).

11. Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал. Виконати вправу з підручника 261